فرم سفارش آنلاین تقویم دیواری و رومیزی سال ۹۶

نام ونام خانوادگی(الزامی)


استان/شهرستان(الزامی)


نام شرکت/نام موسسه/نام فروشگاه(الزامی)


شماره تماس(الزامی)


ایمیل شما(بصورت اختیاری)


درمنوهای زیر شما در هر منو می توانید یک محصول را انتخاب کنید

درصورتی که فقط یک محصول را می خواهید سفارش دهید

ملزم به انتخاب آیتم از منوهای بعدی نمی باشید


تقویم دیواری ویا تقویم رومیزی مورد نظر خودرا انتخاب کنید(الزامی)
تقویم دیواری ویا تقویم رومیزی مورد نظر خودرا انتخاب کنید(اختیاری)
تقویم دیواری ویا تقویم رومیزی مورد نظر خودرا انتخاب کنید(اختیاری)
تقویم دیواری ویا تقویم رومیزی مورد نظر خودرا انتخاب کنید(اختیاری)
تعداد مورد نظر سفارش شما(الزامی)


نوع خرید تقویم(الزامی)با چاپبدون چاپباچاپ و طراحی
نوع چاپ درخواستی شما(الزامی)چاپ سیلکچاپ طلاکوبچاپ افست تکرنگ
درصورتی که کارشما چاپ دارد متن مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید


درصورتی که متن چاپی شما طراحی شده در این قسمت فایل را ضمیمه کنید(اختیاری)

آپلود فایل

آپلود فایل
نحوه ارسال را انتخاب کنید(الزامی)