درخواست نمونه هدایای تبلیغاتی

برای دریافت نمونه وکاتالوگ محصولات سال ۱۳۹۶ فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه ارسال کلیک کنید.

پکیج های موجود برای ارسال به کلیه نقاط کشور شامل :

پکیج سررسید سال ۱۳۹۶

پکیج تقویم رومیزی وتقویم دیواری سال ۱۳۹۶

پکیج تقویم حصیری چینی

پکیج خودکار وجاسوئیچی تبلیغاتی

پکیج جلد مدارک وجاکارتی

پکیج ساعت رومیزی

کاتالوگ ۱۳۹۶ که شامل یک کاتالوگ چاپی تقویم وسالنامه ۹۶ ویک سی دی کاتالوگ هدایای تبلیغاتی می باشد.

در فرم زیر در قسمت نمونه های درخواستی شما می توانید نام هر کدام از پکیج های فوق را وارد کرده وبرای ما ارسال نمایید

نام ونام خانوادگی(الزامی)


نام شرکت/نام موسسه(الزامی)


شماره تماس(الزامی)


ایمیل شما(الزامی)


استان/شهرستان(الزامی)


نمونه های درخواستی خود را در این قسمت وارد کنید (الزامی)


آدرس کامل پستی(برای ارسال)(الزامی)